خدمات

جعبه های مقوایی

چهارشنبه، 15 مرداد 1399

انواع جعبه مقوایی در جم کارتون

کارتن سیفی جات

سه شنبه، 11 دی 1397

توضیحاتی مختصر درباره کارتن باکیفیت

کارتن چاپ ساده

سه شنبه، 11 دی 1397

کارتن چاپ ساده - زمانی که حرف از چاپ بر روی کارتن های کنگره دار (چین دار)می شود،گزینه های گوناگونی در پیش رو قرار می گیرد انتخاب هریک از انواع چاپ بر روی کارتن به هزینه ،زمان وکیفیت مورد نظر بستگی دارد.

کارتن با لمینتی میوه ای

سه شنبه، 11 دی 1397

توضیحاتی مختصر درباره کارتن با چاپ

کارتن پنج لایه

سه شنبه، 11 دی 1397

توضیحاتی مختصر درباره کارتن پنج لایه

کارتن سه لایه

سه شنبه، 11 دی 1397

توضیحاتی مختصر درباره کارتن سه لایه